hero image background

Mitsubishi Electric ErP Directive Related Product Information

Bu site, üreticilerin enerji kullanan ürünlerine entegre etmesi gereken minimum Eko-Tasarım gereksinimlerini belirten Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eko-Tasarım Direktifi) tarafından gerekli belgeleri sağlar.

Eko-Tasarım direktifi kapsamında, her yönetmelik gerekli belgeleri tanımlar.

Tüm ürünlerde verimlilik, bir ürünün gerçek enerji tüketimini ve/veya etkinliğini tanımlamak için kullanılır. Bunun yöntemi, ürün tipine ve Lot gereksinimlerine bağlıdır.

Lot 11 Documents

Elektrik Giriş Gücü 125 W İle 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Svgm: 2019/15)

Lot 11

(Fans)

Dosyaları Görüntüle
LOT 6/10 Documents

Find documents related to the product information required by the EU regulation no. 1253/2014 of 7 July 2014 and no. 1254/2014 of 11 July 2014

Lot 6/10

(Ventilation)

Dosyaları Görüntüle
LOT 21/6 Documents

25 Mayıs 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB)” kapsamındaki ürünlere ait teknik dokümanlar.

Lot 21/6

(Air Conditioning >12kw, chillers and fan coil units)

Dosyaları Görüntüle